TOP

Bestyrelsesmøde 2. maj 2022

Bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj kl. 19:00 hos Gunnar

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Fuldmagter (Husk ID) og Betalings-service.
 4. Oprettelse af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesidn
 5. Postdistrikter? Egegårdsvej Nord og Guldbærvej
 6. Midsommerfest 25/6-2022
 7. Aftenens hovedpunkt! Guldbærvej beder om vores hjælp til stormøde d. 30. maj 2022
 8. Næste møde
 9. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede:
Flemming, Jytte, Eigil, Gunnar og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i øjeblikket 92 betalende medlemmer i foreningen.
 3. Fuldmagter afgivet. Indsendes snarest muligt til foreningens pengeinstitut.
 4. Plugin er hentet og installeret, men endnu ikke konfigureret.
 5. Postdistrikter gennemgået. Beslutning om hvorvidt Guldbærvej skal være med i Helbo udsættes til næste bestyrelsesmøde.
 6. Telt – Der arbejdes på at indkøbe et telt til brug for sommerfest. Mads finder tilbud på telte.
  Borde og stole – Mads bestiller til 50.
  Mad – Slawteren i Tørring kontaktes for levering af helstegt pattegris med tilbehør. Flemming ringer.
  Drikkevarer – Foreningen køber hvidvin og rødvin. Mads køber.
  Diverse – chips, skåle, affaldsposer, klude, køkkenrulle, tatøj, osv. Jytte køber.
  Betaling – arrangementet koster 50 kroner pr. deltager.
  Flyer – skal ud snarest. Tilmeldingsfrist er fredag d. 10. juni.
 7. Bestyrelsen sender en delegation til mødet d. 30. maj.
 8. Næste møde er onsdag d. 28. september kl. 19 hos Eigil.
 9. Der har været nogle kommentarer på facebook ang. kommunenes arbejde i skoven.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield