TOP

Nye træer ved stien mod Oust Mølle skoven

Beboere i området har hos kommunen undersøgt muligheden for at få plantet træer ved den sti, der går fra Myntevej til skoven ved Oust Mølle skolen. Dette med henblik på dæmpning af støjgener fra motorvejen.
Kommunen har svaret, at der muligvis kan findes midler til udførelse af opgaven.
Hvis nogen har indvendinger bedes de kommentere dette indlæg eller henvende sig til et medlem af bestyrelsen for Hel-Bo.
Mvh. Bestyrelsen

7 comments. Leave a Reply

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield