TOP

Bestyrelsesmøde 21. september 2023

Helbo bestyrelsesmøde d. 21. september kl. 19:20 hos Anette

Til stede: Gunnar, Flemming, Eigil, Anette, Jytte og Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Juletræsfest
 4. Næste møde
 5. Evt. (Bordet rundt)

Referat

 1. Intet til referat.
 2. Status på økonomi. Der er pt. 136 betalende medlemmer.
 3. Juletræsfest d. 25. november
  Henning er julemand
  Juletræsmanden er flyttet, så vi må købe et juletræ – Flemming spørger spejderne
  Mads køber ind (gløgg, æbleskiver, syltetøj, flormelis, småkager, service, tallerkener, krus, servietter)
  Annette køber slikposer
  Gunnar sørger for borde og kogeplade
  Mads tager pavilloner med
  Mads spørger pigerne Kunst om de kan spille
  Flyer skal ud senest 5. november – seneste tilmelding 19. november – Gunnar snakker med Bent
 4. Næste møde holdes mandag d. 8. januar 2024 kl. 19 hos Gunnar.
 5. Orientering om status på støjværn.
  Gunnar har talt med kommunen om de grønne områder mellem Myntevej og Tyttebærvej og for enden Berberisvej.
  Hvem skal gå rundt med velkomstpakker efter Bent er stoppet? Gunnar spørger Henning.
  Skal petanquebanen på området for enden Berberisvej nedlægges? Ingen bruger den og den bliver ikke vedligeholdt.
  Mads og Eigil genopstiller ikke til næste valg til bestyrelsen, som afholdes ved generalforsamlingen marts 2024.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield