TOP

Bestyrelsesmøde 30. marts

Helbo bestyrelsesmøde torsdag d. 30. marts kl. 19:00 hos Flemming (Egegårdsvej 39)
(For Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter)

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Hurtig præsentation af bestyrelse og suppleanter
 4. Konstituering af bestyrelse
 5. Arrangementer og datoer for 2023
  Midsommerfest 24/6-2023
 6. Helbo-nyt med opkrævning af kontingent etc.
 7. Mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 8. Næste møde (Uge 47 ?)
 9. Evt. (bordet rundt)

Referat:

Til stede: Jytte, Flemming, Gunnar, Anette og Mads (afbud fra Eigil)

1) Intet til referat.
2) Der er overraskende få betalinger i indeværende år. Kontantbeholdning pr. d.d. kr. 8.543,90 efter udgifter fil generalforsamling kr. 2.271 og førstehjælp kr. 758.
3) Intet til referat.
4) Kasserer: Eigil
Sekretær: Mads
Redaktør: Gunnar
Bestyrelsesmedlem: Jytte
5) Arrangementslisten er opdateret på hjemmesiden.
Der arbejdes på et arrangement omkring fremtiden for Oust Mølle Skoven (med Ivan fra kommunen). Gunnar undersøger.
6) Flyer kommer ud hurtigst muligt – Gunnar kontakter Bent og aftaler layout. Kontingent, arrangementer, nyhedsbrev.
7) Tilmelding til nyhedsbrev er kommet i luften på hjemmesiden. Mads kigger på at få permanent link til tilmelding.
8) Næste møde afholdes hos Jytte (Egegårdsvej 37) onsdag d. 7. juni kl. 19.
9) Intet til referat.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield