TOP

Bestyrelsesmøde 21. september 2023

Helbo bestyrelsesmøde d. 21. september kl. 19:20 hos Anette

Til stede: Gunnar, Flemming, Eigil, Anette, Jytte og Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Juletræsfest
 4. Næste møde
 5. Evt. (Bordet rundt)

Referat

 1. Intet til referat.
 2. Status på økonomi. Der er pt. 136 betalende medlemmer.
 3. Juletræsfest d. 25. november
  Henning er julemand
  Juletræsmanden er flyttet, så vi må købe et juletræ – Flemming spørger spejderne
  Mads køber ind (gløgg, æbleskiver, syltetøj, flormelis, småkager, service, tallerkener, krus, servietter)
  Annette køber slikposer
  Gunnar sørger for borde og kogeplade
  Mads tager pavilloner med
  Mads spørger pigerne Kunst om de kan spille
  Flyer skal ud senest 5. november – seneste tilmelding 19. november – Gunnar snakker med Bent
 4. Næste møde holdes mandag d. 8. januar 2024 kl. 19 hos Gunnar.
 5. Orientering om status på støjværn.
  Gunnar har talt med kommunen om de grønne områder mellem Myntevej og Tyttebærvej og for enden Berberisvej.
  Hvem skal gå rundt med velkomstpakker efter Bent er stoppet? Gunnar spørger Henning.
  Skal petanquebanen på området for enden Berberisvej nedlægges? Ingen bruger den og den bliver ikke vedligeholdt.
  Mads og Eigil genopstiller ikke til næste valg til bestyrelsen, som afholdes ved generalforsamlingen marts 2024.
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 30. marts

Helbo bestyrelsesmøde torsdag d. 30. marts kl. 19:00 hos Flemming (Egegårdsvej 39)
(For Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter)

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Hurtig præsentation af bestyrelse og suppleanter
 4. Konstituering af bestyrelse
 5. Arrangementer og datoer for 2023
  Midsommerfest 24/6-2023
 6. Helbo-nyt med opkrævning af kontingent etc.
 7. Mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 8. Næste møde (Uge 47 ?)
 9. Evt. (bordet rundt)

Referat:

Til stede: Jytte, Flemming, Gunnar, Anette og Mads (afbud fra Eigil)

1) Intet til referat.
2) Der er overraskende få betalinger i indeværende år. Kontantbeholdning pr. d.d. kr. 8.543,90 efter udgifter fil generalforsamling kr. 2.271 og førstehjælp kr. 758.
3) Intet til referat.
4) Kasserer: Eigil
Sekretær: Mads
Redaktør: Gunnar
Bestyrelsesmedlem: Jytte
5) Arrangementslisten er opdateret på hjemmesiden.
Der arbejdes på et arrangement omkring fremtiden for Oust Mølle Skoven (med Ivan fra kommunen). Gunnar undersøger.
6) Flyer kommer ud hurtigst muligt – Gunnar kontakter Bent og aftaler layout. Kontingent, arrangementer, nyhedsbrev.
7) Tilmelding til nyhedsbrev er kommet i luften på hjemmesiden. Mads kigger på at få permanent link til tilmelding.
8) Næste møde afholdes hos Jytte (Egegårdsvej 37) onsdag d. 7. juni kl. 19.
9) Intet til referat.

Read More
TOP

Generalforsamling 2023 (referat)

Helbo generalforsamling tirsdag d. 7. marts 2023

Til stede: 19 beboere + bestyrelsen (Gunnar, Jytte, Flemming, Mads (afbud fra Eigil))

Referat:

 1. Velkomst ved formanden
  • Intet til referat.
 2. Valg af dirigent
  • Bruno takkede for valget og gik straks i gang med at styre slagets gang.
 3. Formandens beretning ved Flemming Kristensen
  • Formanden gennemgik årets begivenheder.
 4. Kassererens beretning ved Eigil Christensen
  • Grundet Eigils fravær overtog formanden og gennemgik foreningens økonomi.
  • Regnskabet må ikke fremover hedde et delregnskab.
 5. Kontingentfastsættelse (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
  • Bestyrelsen skal se på, hvordan der skaffes flere medlemmer.
  • Forslaget blev vedtaget.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – På valg er Jytte Lerche og Gunnar Dahl (begge genopstiller)
  • Jytte og Gunnar blev valgt under overvældende applaus.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – På valg er Bjarke Jensen og Henning Sose
  • Bjarke Jensen og Anette Würtz blev valgt under kæmpestor applaus.
 8. Valg af revisor – På valg er Bruno Thomsen
  Valg af revisorsuppleant – På valg er Gerda Sose
  • Bruno blev valgt som revisor under svimlende højlydt applaus.
  • Gerda blev valgt under øredøvende applaus.
 9. Indkomne forslag
  • Ingen forslag at drøfte.
 10. Eventuelt
  • Beboerne diskuterede løst og fast.
  • Egegården (udstykning).
  • Opfordring til deltagelse i politisk møde d. 25. marts i Arenaen.
  • Oust Mølle skoven – nyt regnvandsbassin.

Formanden sluttede genereralforsamlingen ved at takke for god ro og orden.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 23. januar 2023

Helbo bestyrelsesmøde d. 23. januar kl. 19 hos Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Generalforsamling
  Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Hvem er på valg ? Spise og drikke ? Lokale ! etc.
 4. Førstehjælpsorientering 20. marts 2023.
  Førstehjælpskursus forsøges afholdt d. 20. marts 2023 kl. 18:30-21:00.
  Flyer (Bent) – Trykning Flemming – Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30.
 5. Opdatering af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 6. Næste møde (Uge 7 eller 8 ?)
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede: Flemming, Gunnar, Jytte, Eigil og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i skrivende stund 152 medlemmer af foreningen. Der er styr på økonomien, og Eigil sørger for, at regnskabet er klar til generalforsamling.
 3. Afholdes tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Gunnar og Jytte er på valg og genopstiller.
  Flemming har bestilt klubhuset.
  Gunnar sørger for smørrebrød (håndmadder), øl og vand.
 4. Førstehjælpskursus forsøges afholdt d. 20. marts 2023 kl. 18:30-21:00.
  Flyer (Bent) – Trykning Flemming – Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30.
 5. Mads kigger på, hvorfor captcha.
 6. Næste møde aftales ved generalforsamlingens afslutning.
 7. Gunnar holder styr på skovfogeden.
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 28. september 2022

Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. september kl. 19:00 hos Eigil

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Status på midsommerfest
 4. Opdatering af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 5. “Postdistrikter”
 6. Arrangementer og datoer
 7. Næste møde (uge 47)
 8. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede:
Flemming, Eigil, Gunnar og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i øjeblikket 133 betalende medlemmer i foreningen.
 3. Vejret var godt. Teltet fungerede. Maden var i orden. Alt i alt en god aften.
 4. Fungerer ikke på hjemmesiden. Bekræft du ikke er en robot kan ikke gennemføres.
 5. Skal Guldbærvej og Hindbærvej være med i Helbo? Afgøres på et senere møde.
 6. Juletræsfest d. 26. november
  • Juletræsfesten afholdes på plænen ved Berberisvej lørdag den 26. november kl. 10. Bestyrelsen møder ind kl. 9.
  • Mads køber ind. Husk at kigge efter en pavillon.
  • Henning spiller julemand. Gunnar spørger.
  • Flemming skaffer juletræ og Mads henter.
  • Pigerne Kunst spiller musik (forhåbentligt) – Mads sender forespørgsel.
  • Gunnar beder Bent om at lave en flyer. Den skal være ude hos folket senest søndag d. 13. november.
 7. Næste møde afholdes hos Mads d. 23. januar 2023 kl. 19.
 8. Førstehjælpskursus forsøges afholdt næste år (2023) d. 20. marts kl. 18:30-21:00. Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30. Gunnar kontakter kommunen for at bede om at få reflekser på nye bump i skoven.
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 2. maj 2022

Bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj kl. 19:00 hos Gunnar

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Fuldmagter (Husk ID) og Betalings-service.
 4. Oprettelse af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesidn
 5. Postdistrikter? Egegårdsvej Nord og Guldbærvej
 6. Midsommerfest 25/6-2022
 7. Aftenens hovedpunkt! Guldbærvej beder om vores hjælp til stormøde d. 30. maj 2022
 8. Næste møde
 9. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede:
Flemming, Jytte, Eigil, Gunnar og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i øjeblikket 92 betalende medlemmer i foreningen.
 3. Fuldmagter afgivet. Indsendes snarest muligt til foreningens pengeinstitut.
 4. Plugin er hentet og installeret, men endnu ikke konfigureret.
 5. Postdistrikter gennemgået. Beslutning om hvorvidt Guldbærvej skal være med i Helbo udsættes til næste bestyrelsesmøde.
 6. Telt – Der arbejdes på at indkøbe et telt til brug for sommerfest. Mads finder tilbud på telte.
  Borde og stole – Mads bestiller til 50.
  Mad – Slawteren i Tørring kontaktes for levering af helstegt pattegris med tilbehør. Flemming ringer.
  Drikkevarer – Foreningen køber hvidvin og rødvin. Mads køber.
  Diverse – chips, skåle, affaldsposer, klude, køkkenrulle, tatøj, osv. Jytte køber.
  Betaling – arrangementet koster 50 kroner pr. deltager.
  Flyer – skal ud snarest. Tilmeldingsfrist er fredag d. 10. juni.
 7. Bestyrelsen sender en delegation til mødet d. 30. maj.
 8. Næste møde er onsdag d. 28. september kl. 19 hos Eigil.
 9. Der har været nogle kommentarer på facebook ang. kommunenes arbejde i skoven.
Read More
TOP

Bestyrelsesmøde 23. marts 2022

Bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 kl. 17:00 hos Flemming

Til stede: Flemming, Gunnar, Jytte og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 4. Aktivitetsplan for 2022
 • Midsommerfest 25/6-2022 ?
 • Juletræsfest 26/11-2022 ?
 • Generalforsamling Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
 • Førstehjælpskursus
 1. Udsendelse af flyer vedr. betaling – Ultimo marts – Herunder
 • Betalings-service.
 • Post distrikter ?
 1. Oprettelse af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 2. Orientering om Oust Mølle skoven (Gunnar)
 3. Næste møde
 4. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Formand: Flemming Kristoffersen
  Kasserer: Eigil Christensen
  Sekretær: Mads M. N. Jensen
  Redaktør: Gunnar Dahl
  Bestyrelsesmedlem: Jytte Lerche
 3. Intet til referat.
 4. Midsommerfesten afholdes 25. juni på plænen for enden af Berberisvej
  Juletræsfesten afholdes 26. november
  Generalforsamling afholdes d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej
  Førstehjælpskursus onsdag d. 21. september kl. 19
 5. Gunnar snakker med Bent om at få lavet flyer, der skal omdeles hurtigst muligt. Jytte overtager Henriks rute.
 6. Mads undersøger muligheder.
 7. Gunnar og Flemming har haft møde med Ivan Guldager fra kommunen ang. arbejdet i Oust Mølle skoven.
 8. Næste møde afholdes hos Gunnar d. 2. maj.
 9. Intet til referat.
Read More
TOP

Generalforsamling 2022

Helbo generalforsamling

Til stede: Bestyrelsen plus 18 beboere i klubhuset og 1 online.

 1. Velkomst ved formanden
 • Intet til referat.
 1. Valg af dirigent
 • Bruno Thomsen blev valgt og startede med at erklære generalforsamlingen gyldig ved rettidig indkaldelse.
 1. Formandens beretning
 • Formanden aflagde beretning om det forgangne år.
 • Flemming Kristensen bad om ordet og takkede for den afgående formands arbejde.
 • Henninng Sose bad også om ordet og takkede ligeledes den afgående formand for hans evner som formand.
 1. Kassererens beretning
 • Kassereren gennemgik regnskabet for 2021.
 1. Kontingentfastsættelse
 • Kontingentet fastsættes til 150 kroner om året.
 1. Valg af ny formand
 • Gunnar Dahl foreslår Flemming Kristoffersen. Flemming Kristoffersen blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Mads og Eigil
 • Mads og Eigil modtog genvalg under stor applaus.
 • Som erstatning for Flemming, der er ny formand, blev Jytte Lerche valgt.
 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter
 • Bjarke Jensen og Henning Sose blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af revisor
 • Bruno Thomsen blev valgt under stor applaus.
 1. Valg af revisorsuppleant
 • Gerda Sose blev valgt.
 1. Eventuelt
 • Gunnar redegjorde for tilstanden i Oust Mølle skoven.
 • Henning Sose nævnte problemer med vand og dræn på det grønne område mellem Tyttebærvej og Myntevej.
 • En sejlivet diskussion om hundelort på fortovet.

Formanden afsluttede generalforsamlingnen med at takke for god ro og orden.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 12. januar 2022

Helbo bestyrelsesmøde d. 12. januar 2022 kl. 19 hos Gunnar

Til stede: Henrik, Gunnar, Flemming og Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
 2. Bordet rundt
 3. Orientering v. Kassereren
 4. Generalforsamling tirsdag den 1. marts kl 19:00
 5. Bestyrelselsens julefrokost, fastsættelse af dato
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat

1.
Intet til referat.

2.
Der arbejdes fortsat i Oust Mølle skoven. Og plænerobotten bliver holdt under skarpt opsyn.
Gunnar har haft fat i Skovfogeden for at få udbedret dræn omkring stien i skoven.

3.
Delregnskab fremlagt (fremsendt inden mødet).
Der er registreret 136 betalende husstande.

4.
Generalforsamling afholdes i klubhuset på Rønnebærvej – Henrik kontakter Steen.
Gunnar køber smørrebrød (100 stk.), øl, vand og engangsservice.
På valg til bestyrelsen er Henrik, Eigil og Mads. Førstnævnte genopstiller ikke.
På valg som bestyrelsessuppleant er Allan Leth og Henning Sose.
På valg som revisor er Carsten Leth og som revisorsuppleant Gerda Sose.
Der skal en flyer ud hurtigst muligt. Gunnar kontakter Bent. Henrik laver dagsorden.

5.
Julefrokost afholdes d. 19. februar kl. 18 hos Henrik. Henrik bestiller mad.

6.
Aftales på generalforsamling.

7.
Intet til referat.

Read More
TOP

Bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2021

Bestyrelsesmøde d 25. oktober 2021 kl 19:00 hos Mads

Til stede: Henrik, Gunnar, Eigil, Flemming og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Bordet rundt
 3. Orientering ved kassereren
 4. Juletræsfest
 5. Flyer ud
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Afklaring ift. medlemmer på facebook-gruppen for Helsted (Helbo).
 3. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi.
 4. Juletræsfesten afholdes i klubhuset lørdag den 27. november kl. 10. Bestyrelsen møder ind kl. 9.
  Mads køber ind.
  Henning spiller julemand.
  Henrik skaffer juletræ og Mads/Flemming/Gunnar henter.
  Henrik spørger til lån af klubhuset.
  Pigerne Kunst spiller musik (forhåbentligt) – Henrik sender forespørgsel.
 5. Gunnar sender besked til Bent og sørger for at en flyer bliver produceret hurtigst muligt.
 6. Afholdes hos Gunnar d. 12 januar 2022.
 7. Førstehjælpskursus flyttes til tirsdag d. 15. marts 2022. Tilmelding bliver på flyer ifm. generalforsamling.
Read More