Helsted.dk

Hel-Bo

Bestyrelsesmøde 28. september 2022

No Comments »

Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. september kl. 19:00 hos Eigil

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Status på midsommerfest
 4. Opdatering af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 5. “Postdistrikter”
 6. Arrangementer og datoer
 7. Næste møde (uge 47)
 8. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede:
Flemming, Eigil, Gunnar og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i øjeblikket 133 betalende medlemmer i foreningen.
 3. Vejret var godt. Teltet fungerede. Maden var i orden. Alt i alt en god aften.
 4. Fungerer ikke på hjemmesiden. Bekræft du ikke er en robot kan ikke gennemføres.
 5. Skal Guldbærvej og Hindbærvej være med i Helbo? Afgøres på et senere møde.
 6. Juletræsfest d. 26. november
  • Juletræsfesten afholdes på plænen ved Berberisvej lørdag den 26. november kl. 10. Bestyrelsen møder ind kl. 9.
  • Mads køber ind. Husk at kigge efter en pavillon.
  • Henning spiller julemand. Gunnar spørger.
  • Flemming skaffer juletræ og Mads henter.
  • Pigerne Kunst spiller musik (forhåbentligt) – Mads sender forespørgsel.
  • Gunnar beder Bent om at lave en flyer. Den skal være ude hos folket senest søndag d. 13. november.
 7. Næste møde afholdes hos Mads d. 23. januar 2023 kl. 19.
 8. Førstehjælpskursus forsøges afholdt næste år (2023) d. 20. marts kl. 18:30-21:00. Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30. Gunnar kontakter kommunen for at bede om at få reflekser på nye bump i skoven.

Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield