Helsted.dk

Hel-Bo

Bestyrelsesmøde 23. marts 2022

No Comments »

Bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 kl. 17:00 hos Flemming

Til stede: Flemming, Gunnar, Jytte og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 4. Aktivitetsplan for 2022
 • Midsommerfest 25/6-2022 ?
 • Juletræsfest 26/11-2022 ?
 • Generalforsamling Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
 • Førstehjælpskursus
 1. Udsendelse af flyer vedr. betaling – Ultimo marts – Herunder
 • Betalings-service.
 • Post distrikter ?
 1. Oprettelse af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 2. Orientering om Oust Mølle skoven (Gunnar)
 3. Næste møde
 4. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Formand: Flemming Kristoffersen
  Kasserer: Eigil Christensen
  Sekretær: Mads M. N. Jensen
  Redaktør: Gunnar Dahl
  Bestyrelsesmedlem: Jytte Lerche
 3. Intet til referat.
 4. Midsommerfesten afholdes 25. juni på plænen for enden af Berberisvej
  Juletræsfesten afholdes 26. november
  Generalforsamling afholdes d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej
  Førstehjælpskursus onsdag d. 21. september kl. 19
 5. Gunnar snakker med Bent om at få lavet flyer, der skal omdeles hurtigst muligt. Jytte overtager Henriks rute.
 6. Mads undersøger muligheder.
 7. Gunnar og Flemming har haft møde med Ivan Guldager fra kommunen ang. arbejdet i Oust Mølle skoven.
 8. Næste møde afholdes hos Gunnar d. 2. maj.
 9. Intet til referat.

Leave a Reply

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield