TOP

Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde d 20. juni 2019 kl 19:00 hos Gunnar

1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Sct. Hans arrangement 23. juni
5.   Sommerfest 31. august
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat:

Til stede: Gunnar, Eigil, Henrik, Flemming, Mads

1. Intet til referat.
2. Diverse emner berørt. Dog intet nævneværdigt.
3. Der er i skrivende stund 119 betalende medlemmer.
4. Flemming skaffer paller. Afhentning søndag formiddag kl. 11. Helsted Børnehus laver heks. Henrik medbringer sange.
5. Der skal laves en flyer med tilmelding til sommerfesten. Flyeren skal være ude senest 1. august med tilmelding senest 17. august. Gunnar laver flyer. Henrik spørger Steen, om det muligt at benytte klubhuset til sommerfesten.
6. Næste møde afholdes 19. august hos Eigil
7. Intet til referat.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield