TOP

Bestyrelsesmøde d. 19. august 2019

Bestyrelsesmøde d. 19.august 2019 kl 19:00 hos Eigil

Dagsorden
1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Gebyr for MobilePay
5.   Sommerfest 31. august
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede: Eigil, Gunnar, Henrik og Mads

1.
Intet til referat.

2.
Der er ikke meget gang i plæneklipperen (robotten) på arealet mellem Myntevej og Tyttebærvej. Og der mangler poser til hundeefterladenskaber i stativerne. Gunnar er i kontakt med kommunen løbende og bestyrelsen brygger på en skrivelse til kommunen.

3.
Der er i øjeblikket 130 betalende medlemmer.

4.
MobilePay opretholdes. Under mild protest.

5.
Der er tilmeldt 21 voksne og 3 børn (inkl. bestyrelsen).
Det er muligt at låne telt til festen. Eigil har styr på detaljerne.
Mad bestilles hos slagteren – brød hos bageren. Gunnar bestiller.
Borde findes blandt bestyrelsens medlemmer.
Grillbriketter, chips, nødder, servietter, plastikbestik mv. indkøbes i Rema1000. Gunnar køber.
Gunnar sørger for strøm.
Henrik og Gunnar (og Mads) tager grill med.
Bestyrelsen gør klar fra lørdag formiddag kl. 10 – hjælpere er velkomne.

6.
Næste møde holdes hos Mads d. 11. november kl. 19.

7.
Intet til referat. Se punkt 2.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield