TOP

Bestyrelsesmøde d. 27. marts 2019

Bestyrelsesmøde 27. marts 2019

1.   Velkomst ved formanden
2.   Referat af generalforsamling
3.   Konstituering
4.   Støj fra boldklubben
5.   HelBo Nyt
6.   Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
7.   Næste møde
8.   Evt. (bordet rundt)

Deltagere: Henrik, Gunnar, Eigil, Flemming, Mads

1. Intet til referat.
2. Referat fra generalforsamling er lagt på hjemmesiden.
3. Konstitueret:
Kasserer: Eigil Christensen
Redaktør Helbo: Gunnar Dahl
Webmaster: Mads Jensen
Formand: Henrik Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristoffersen
4. Der bliver taget kontakt til Steen mhp. at finde ud af, om der bliver taget hånd om sagen fra fodboldklubbens side. Henrik og Flemming tager kontakt.
5. Kontingentet er ændret. Henrik sørger for ny QR-kode (på 100 kroner) til blad og hjemmeside. Der skal et blad ud hurtigst muligt med info om kontingentbetaling. Gunnar kontakter Bent for layout og indhold. Henrik spørger Lone, om hun vil lave et indlæg om motorvejsstøj og evt. Lene om et indlæg om støj fra fodboldbanen. Der skal også en flyer ud til Skt. Hans, så Gunnar spørger Bent om han kan forberede den ved samme lejlighed.
6. Arrangementer:
Skt. Hans d. 23. juni kl. 21 på plænen for enden af Berberisvej
Sommerfest d. 31. august – foreningen betaler maden – nærmere omstændigheder aftales senere
Juletræsfest d. 30. november kl. 10-12 i klubhuset på Rønnebærvej
Fastelavnsfest – der henvises til Enghøj Kirkes arrangement
Generalforsamling d. 3. marts 2020 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej
7. Næste møde afholdes hos Gunnar torsdag d. 20 juni.
8. Evt.:
Facebook: Leif Olufsson er blevet administrator. Der skrives en formålserklæring til styring af hvilket indhold, der er passende. Flemming kommer med et forslag.
Støj: Der har været beboere på boldbanen for at bekæmpe støj. Tilsyneladende med succes.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield