TOP

Generalforsamling 5. marts 2019

Helbo generalforsamling 5. marts 2019

Til stede: 33 inkl. bestyrelsen

1. Velkomst

2. Valg af dirigent
Bruno Thomsen blev valgt.

3. Formandens beretning v. Henrik Rasmussen
Formanden berettede om årets gang i foreningen.

4. Kassererens beretning v. Eigil Christensen
Overskud på 806 kroner og en kassebeholdning på 14481 kroner.

5. Kontingentfastsættelse
Kontingentet er fremover 100 kroner om året.

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er Flemming Kristoffersen og Gunnar Dahl
Flemming Kristoffersen og Gunnar Dahl valgt under stor applaus.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter – på valg er Birthe Christensen. Der skal vælges yderligere 1 suppleant, da Flemming Kristoffersen er trådt ind i bestyrelsen.
Allan Leth og Leif Olufsson valgt under stor applaus.

8. Valg af revisor
Bruno Thomsen valgt som revisor og Finn Hansen som revisorsuppleant – igen stor applaus.

9. Indkomne forslag
Retningslinjer på facebook-gruppen:
Diskussion af hvem der må/kan være medlem af foreningens facebook-gruppe.
Støj fra klubhuset:
Nogle beboere oplever problemer med unge mennesker, der larmer omkring klubhuset.
Motorvejsstøj:
Statusopdatering v. Henning Sose.

10. Eventuelt
Diskussion om løst og fast.

Generalforsamlingen blev afsluttet med indtagelse af smørrebrød og drikkevarer.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield