TOP

Bestyrelsesmøde d. 11. februar 2019

Helbo bestyrelsesmøde mandag den 11. februar kl 19:00 hos Flemming

Til stede: Henrik, Eigil, Flemming, Gunnar og Mads

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. Kassereren
4. Status på Nabohjælp
5. Status på støjskærm
6. Generalforsamling tirsdag den 5. marts
7. Evt. (bordet rundt)

Referat:
1. Intet til referat.
2. Gunnar kontakter kommunen for at få rettet op på stierne i skoven.
3. Årsregnskab gennemgået.
4. Skilte er sat op. Kriminaliteten er dermed ophørt.
5. Lone arbejder stadig på sagen. Henning ligeså.
6. Dagsorden er klar og bliver trykt i bladet som omdeles snarest muligt (bladet er i trykken). Henrik booker klubhuset. Gunnar bestiller 66 stykker smørrebrød og en kasse øl og en kasse vand.
7. Intet til referat.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield