TOP

Bestyrelsesmøde 8. oktober 2018

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. Kassereren
4. Status på Nabohjælp
5. Status på Støjskærm og VVM-redegørelse for E45
6. Juletræsfest lørdag den 1. december
7. Næste møde
8. Evt. (bordet rundt)

Til stede: Henrik, Gunnar, Flemming og Mads

Referat:
1. Intet til referat.
2. Intet til referat.
3. Ikke aktuelt på dette møde.
4. Foreningen har vundet et skilt ved Tryg-fonden og har bestilt yderligere tre skilte til placering ved alle indfaldsveje til foreningens område. Flemming skaffer rør til montering.
5. Der var god opbakning fra områdets beboere til mødet (som tidligere annonceret på hjemmesiden).
6. Gunnar spørger Henning S. om han vil være julemand.
Henrik spørger om pigerne Kunst vil spille igen.
Henrik henter juletræ og sikrer, at der er plads i klubhuset.
Henrik laver et opslag på facebook ang. hjælp til juletræsfesten.
Vi laver så meget som muligt hjemmefra (kaffe og æbleskiver). Husk at medbringe kander.
Mads køber kaffe, gløgg, pebernødder, saftevand og godteposer.
Tilmelding senest d. 19. november.
Gunnar sørger for, at der kommer en flyer ud. Skal være ude i uge 44.
7. Næste møde afholdes hos Flemming d. 16. januar 2019 kl. 19.
8. Julefrokost afholdes lørdag d. 19. januar 2019 kl. 18 hos Mads eller Henrik.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield