TOP

Bestyrelsesmøde d. 27. maj 2021

Bestyrelsesmøde den 27. maj kl 19:00 hos Eigil

Til stede: Henrik, Flemming, Gunnar, Eigil og Mads

Dagsorden:

  1. Velkomst ved formanden
  2. Orientering fra kommunen om Oust Mølle skoven
  3. Bordet rundt
  4. Orientering ved kassereren
  5. Midsommerfest
  6. Flyer ud
  7. Næste møde
  8. Evt. (bordet rundt)

Referat:

1) Intet til referat.
2) Ivan Guldager fra kommunen redegjorde for hvad der sker i Oust Mølle skoven.
Generelt tyndes der ud for at give plads til mere variation – mere lys til skovbunden.
Der kommer til at ligge en masse ved i skovbunden for biodiversitetens skyld.
På et tidspunkt vil vejen i skoven blive forbedret og der bliver lagt dræn, hvor det er nødvendigt.
Skoven er rekreativt område, men hovedsageligt er hensigten med den afskærmning af motorvejen.
Rågeproblemet sorterer under en anden afdeling hos kommunen.
3) Intet interessant til referat.
4) Kassereren redegjorde for den aktuelle økonomiske situation. Der er 94 betalende medlemmer.
5) Midsommerfest gennemføres som planlagt.
Eigil har skaffet telt. Det sættes op lørdag formiddag kl. 10.
Der bliver bestilt pattegris og fadøl.
Flemming skaffer paller til bål. Bålet tændes kl. 21.
6) Der skal flyer ud hurtigst muligt.
7) Næste møde afholdes hos Mads torsdag d. 7. oktober kl. 19.
8) Intet til referat.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield