TOP

Bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2021

Bestyrelsesmøde d 25. oktober 2021 kl 19:00 hos Mads

Til stede: Henrik, Gunnar, Eigil, Flemming og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Bordet rundt
 3. Orientering ved kassereren
 4. Juletræsfest
 5. Flyer ud
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Afklaring ift. medlemmer på facebook-gruppen for Helsted (Helbo).
 3. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi.
 4. Juletræsfesten afholdes i klubhuset lørdag den 27. november kl. 10. Bestyrelsen møder ind kl. 9.
  Mads køber ind.
  Henning spiller julemand.
  Henrik skaffer juletræ og Mads/Flemming/Gunnar henter.
  Henrik spørger til lån af klubhuset.
  Pigerne Kunst spiller musik (forhåbentligt) – Henrik sender forespørgsel.
 5. Gunnar sender besked til Bent og sørger for at en flyer bliver produceret hurtigst muligt.
 6. Afholdes hos Gunnar d. 12 januar 2022.
 7. Førstehjælpskursus flyttes til tirsdag d. 15. marts 2022. Tilmelding bliver på flyer ifm. generalforsamling.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield