TOP

Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde i Hel-Bo 13/3 2014

Velkomst ved Henrik.
Konstituering:  Gunnar stadig redaktør af Hel-Bo Nyt. Henrik Kronborg er nu kasserer, Henrik Rasmussen er formand og Lise Andersen er sekretær.

Strategi for næste periode: Vi afholder fastelavn, sommerfest, julefest og Sct. Hans. Bestyrelsen snakkede om at vi måske vil afholde en ølsmagning senere på året.

Aktiviteter: Sct. Hans 23/6 kl. 20.00. Vi henter paller til afbrænding d. 22/6.
Julefest: 29/11 fra 10-12. Gunnar kontakter julemor.
Sommerfest: 23/8 kl. 18.00. Henrik R undersøger om det er muligt at låne borde og
stole. Henrik og Henrik tager grill med.
Fastelavn: 14/2 kl. 10-12
Generalforsamling: 30/3 kl.19 .00

Næste møde 27/5 kl. 19.00 hos Lise

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield