TOP

Nye TV-pakker fra Verdo

Tirsdag d. 1. april blev der i klubhuset på Rønnebærvej afholdt møde omhandlende den fremtidige TV-pakkestruktur for Verdos kunder i Hel-Bos område. I mødet deltog en repræsentant fra Verdo samt ca. 60 beboere fra Helsted.
Repræsentanten fra Verdo præsenterede de ændringer, som den nye TV-pakkestruktur omfatter. Den primære ændring er, at Viasats kanaler fremover bliver en del af de TV-pakker, som Verdo tilbyder. Også priserne bliver ændret. Det overordnede overblik over kanaludbud og priser kan ses i vedhæftede oversigt.
Mødet blev afsluttet med en afstemning der tilkendegav stor tilslutning til Verdos tilbud (6 stemmer imod og 46 stemmer for).
Verdo går snarest muligt i gang med at sende materiale ud til foreningens beboere. Her på helsted.dk vil relevante informationer løbende blive offentliggjort.

Verdos tilbud 1

3 comments. Leave a Reply

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield