TOP

Bestyrelsesmøde d. 16. marts 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. marts 2021 hos Flemming

Til stede:
Flemming, Eigil, Gunnar, Henrik og Mads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Referat af generalforsamling
 3. Konstituering
 4. HelBo Nyt
 5. Aktivitetsplan indtil næste generalforsamling
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat:

 1. Intet til referat.
 2. Forskellige punkter fra generalforsamlingen drøftet.
  Opsætning af skilte med ‘Legende børn’ – svar sendt til rette vedkommende.
  Etablering af legeplads på det grønne område – sorterer under kommunen (området er i øvrigt også kommunens).
  Området ved siden af Rema – bestyrelsen kontakter forretningens bestyrer.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
  Formand: Henrik Rasmussen
  Kasserer: Eigil Christensen
  Redaktør (HelBo posten): Gunnar Dahl
  Sekretær: Mads M. N. Jensen
  Indpisker: Flemming Kristoffersen
 4. Der skal et blad ud med ny arrangementoversigt og med opfordring til betaling. Derudover reklame for Skt. Hans arrangement. Bladet skal ud indenfor tre uger.
 5. Aktiviteter indtil næste generalforsamling:
  Midsommerfest – 26. juni kl. 18 på plænen for enden af Berberisvej. Eigil undersøger om der stadig er mulighed for at låne telt.
  Førstehjælpskursus – 17. november. Tid og sted fastsættes senere. Mads undersøger mulighed for at være i sognegården.
  Juletræsfest – 27. november kl. 10 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Generalforsamling – 1. marts kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
 6. Næste møde afholdes d. 11. maj kl. 19 hos Eigil.
 7. Kommunen er i gang med vedligeholdelse af Oust Mølle skoven.
  Den plæneklipperansvarlige hos Kommunen svarer ikke længere på henvendelser. Ny kontakt undersøges.Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield