TOP

Bestyrelsesmøde d. 18. september 2020

Bestyrelsesmøde d 18. september 2020 kl 18:00 hos Gunnar

Dagsorden
1.   Velkomst ved formanden
2.   Bordet rundt
3.   Orientering v. Kassereren
4.   Juletræsfest lørdag den 28 november kl 10:00 – 12:00
5.   Bestyrelsens studietur til Hjørnet, fastsættelse af ny dato
6.   Næste møde
7.   Evt. (bordet rundt)

Til stede: Gunnar, Eigil, Henrik, Flemmning og Mads

Referat
1.   Intet til referat.
2.   Robotklipperen har haft et enkelt stop, og der er lige udført kontrol.
3.   Medlemstallet er uændret siden sidst.
4.   Arrangementet afholdes som normalt.
Henning stiller op som julemand.
Henrik booker klubhuset og pigerne Kunst og sørger for juletræ.
Mads køber ind (gløgg, æbleskiver, flormelis, syltetøj, saftevand, kaffe, mælk, sukker, service, småkager, pebernødder, godteposer).
Der sendes flyer ud i starten af november. Tilmeldingsfrist fredag d. 20. november.
Mødetid kl. 9.
5.   Aftalt.
6.   Næste møde holdes hos Mads d. 16. januar kl. 18.
7.   Intet til referat.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield