TOP

Bestyrelsesmøde 23. januar 2023

Helbo bestyrelsesmøde d. 23. januar kl. 19 hos Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden (FK)
 2. Orientering v. Kassereren (Eigil)
 3. Generalforsamling
  Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Hvem er på valg ? Spise og drikke ? Lokale ! etc.
 4. Førstehjælpsorientering 20. marts 2023.
  Førstehjælpskursus forsøges afholdt d. 20. marts 2023 kl. 18:30-21:00.
  Flyer (Bent) – Trykning Flemming – Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30.
 5. Opdatering af mailliste og/eller SMS – liste på hjemmesiden
 6. Næste møde (Uge 7 eller 8 ?)
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat

Til stede: Flemming, Gunnar, Jytte, Eigil og Mads

 1. Intet til referat.
 2. Der er i skrivende stund 152 medlemmer af foreningen. Der er styr på økonomien, og Eigil sørger for, at regnskabet er klar til generalforsamling.
 3. Afholdes tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 i klubhuset på Rønnebærvej.
  Gunnar og Jytte er på valg og genopstiller.
  Flemming har bestilt klubhuset.
  Gunnar sørger for smørrebrød (håndmadder), øl og vand.
 4. Førstehjælpskursus forsøges afholdt d. 20. marts 2023 kl. 18:30-21:00.
  Flyer (Bent) – Trykning Flemming – Mads spørger om vi kan få sognegården ved Enghøj Kirke fra 18-21:30.
 5. Mads kigger på, hvorfor captcha.
 6. Næste møde aftales ved generalforsamlingens afslutning.
 7. Gunnar holder styr på skovfogeden.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield