TOP

Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2021

Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. januar 2021 kl. 19:00 hos Henrik

Til stede: Gunnar, Flemming, Henrik, Eigil og Mads

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
 2. Bordet rundt
 3. Orientering v. Kassereren
 4. Generalforsamling tirsdag den 2 marts kl 19:00
 5. Bestyrelselsens julefrokost, fastsættelse af ny dato
 6. Næste møde
 7. Evt. (bordet rundt)

Referat

 1. Intet til referat.
 2. Gunnar er i løbende kontakt med kommunen ift. vedligeholdelse af stierne i skoven ved Oust Mølle Skolen.
 3. Regnskabet er lavet og klar til revision.
 4. Der forsøges med afholdelse af en virtuel generalforsamling.
  Henrik laver et opslag på facebook ang. ny formand for bestyrelsen.
  Der skal en flyer ud med indkaldelse til generalforsamling. Henrik laver dagsorden og undersøger mulighed for virtuelt møde.
  Bestyrelsen mødes hos Gunnar til generalforsamlingen.
 5. Julefrokost afholdes d. 13. marts.
 6. Næste møde aftales på generalforsamlingen.
 7. Intet til referat.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield