TOP

Opråb til Helstedborgere

Til Helsted borgere,
Regeringen har besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse vedr. udvidelse af E45 på strækningen mellem Aarhus N og Randers N. For os i Helsted betyder en udvidelse fra to til tre spor øget støj. Det er derfor vigtigt, at der bliver etableret støjskærm på strækningen.
Vejdirektoratet ønsker input fra borgere som bor langs motorvejen, og det er derfor vigtigt at vi alle skriver til vejdirektoratet for at gøre opmærksom på støjgenerne vi udsættes for.
Du kan læse om projektet her: www.vd.dk/e45randers 
Ideer og forslag kan indsendes ved at følge link i højre side af hjemmesiden.
 
HelBo opfordrer til at vi alle sender vores input til Vejdirektoratet. Frist for indsendelse er 20 august.
Her er et forslag til den tekst du kan sende til Vejdirektoratet:
 
“Vejdirektoratet opfordres til, at den lovede støjskærm fra Randers N og syd forbi Helsted ved E45 opføres snarrest muligt, og inden en udvidelse af E45.
En udvidelse vil medføre øget trafik og dermed øget støj. Allerede nu viser støjmålinger , at støjen overskrider den maksimale grænse på 58 dB. Vejdirektoratets egne målinger viser at området er belastet med 60-70 dB.”
 
Det er vigtigt at vi alle bakker om om dette, og skriver til Vejdirektoratet for at få igangsat den lovede støjvold.
 
Venlig hilsen
HelBo

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield