TOP

Bestyrelsesmøde 18. juni 2018

Helbo bestyrelsesmøde mandag d. 18. juni 2018 kl. 19 (hos Henrik)

Til stede: Henrik, Eigil, Flemming, Gunnar og Mads

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Bordet rundt
3. Orientering v. Kassereren
4. Status på Nabohjælp
5. Status på Støjskærm og VVM-redegørelse for E45
6. Skt Hans den 23. juni
7. Sommerfest den 7. juli
8. Næste møde
9. Evt. (bordet rundt)

Referat:

1. Velkomst ved formanden
Intet til referat.
2. Bordet rundt
Robotplæneklipperen får til tider lidt hjælp.
3. Orientering v. Kassereren
Til dato har 106 husstande betalt kontingent.
Foreningen er under oprettelse hos MobilePay.
4. Status på Nabohjælp
Der arbejdes fortsat på at få sat skilte op ved de fire indkørselsveje.
5. Status på Støjskærm og VVM-redegørelse for E45
Vejdirektoratet afholder møde om VVM-redegørelsen onsdag d. 20. juni kl. 19-21 i Randers FCs konferencelokale.
Der afholdes tilsvarende møde på Hadsten skole torsdag d. 21. juni.
6. Skt Hans den 23. juni
Der er på nuværende tidspunkt afbrændingsforbud.
Såfremt forbudet opretholdes afholdes der ikke Skt. Hans arrangement.
Ellers skaffer Flemming paller (Gunnar henter) og der laves et mægtigt bål som planlagt.
Helsted Børnehus laver en heks, hvis de kan nå det.
7. Sommerfest den 7. juli
Henrik, Gunnar og Mads kan ikke deltage.
Der skal anskaffes et telt til begivenheden – der arbejdes på en lejeløsning.
Ved for få tilmeldinger aflyses arrangementet.
8. Næste møde
Afholdes hos Mads mandag d. 8. oktober.
9. Evt. (bordet rundt)
Intet til referat.

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield